Velkommen til advokat Jørgen Bøje
Sidebar
Fagområder

Advokathusets advokater beskæftiger sig med alle retsområder inden for den almene praksis. Ved almen praksis har kontoret opnået mange års erfaring gennem et langvarigt virke, særligt inden for nedennævnte specialiserede retsområder:

Privatret:

 • Bobehandling og insolvensret
 • Erstatnings- og forsikringsret
 • Familie- og arveret
 • Omsætning af fast ejendom
 • Retssagsbehandling
 • Strafferet


Erhvervsret:

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Entrepriseret
 • Inkasso og fogedret
 • Kontrakts- og aftaleret, leveringskontrakter
 • Lejeret og ejendomsadministration
 • Selskabsret


Offentligret:

 • Forvaltnings- og kommunalret